Koulutus

Koulutusta myyntiin, asiakaspalveluun sekä strategian jalkautukseen 

Toteutamme räätälöityjä yrityskohtaisia koulutuksia liittyen myyntiin, asiakaspalveluun ja strategian jalkautukseen. 

Kokemuksemme eri toimialoista ja yrityksistä on osoittanut meille, että jokainen yritys on erilainen. Yksikään yritys tai sen tilanne ei ole samanlainen kuin jonkun toisen. Siksi toimintatapaamme kuuluu perinpohjainen tutustuminen asiakkaamme nykytilaan. Näin toimimalla voimme yhdessä asiakkaan kanssa varmistua siitä, että halutut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Onnistuneen koulutuksen perusedellytys on se että koulutukseen osallistuvilla henkilöillä on vahva halu kehittää omaa toimintaansa niin koulutuksen aikana kuin myös koulutuksen jälkeen. Koulutuksemme metodiikka perustuu osallistujien omaan oivallukseen.  

Siksi koulutustilaisuudet ovat avoimia, ohjattuja keskustelutilaisuuksia, joissa henkilöille annetaan itse mahdollisuus löytää ratkaisuja kysymyksiinsä ja täten myös vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Näin saadaan aikaiseksi aito sitoutuminen oman toiminnan kehittämiselle myös jatkossa. 

Kaikki kouluttajamme omaavat vankan kokemuksen eri toimialoilta, niin yrityksistä kuin julkishallinnonkin puolelta.